”Skolorna missar elever med grav språkstörning”. Specialpedagogik.

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.

Temanummer: Bedömning för alla. Specialpedagogik.

Elever har rätt att få visa sina kunskaper på många olika sätt. Ändå förstoras betydelsen av vissa moment, som nationella prov. Läs om rektorn som trotsar provreglerna. Möt lärarna i särskolan som gör målen konkreta. Och lär dig att pysa rätt.

Läs artiklarna i tidningen Specialpedagogiks temanummer om alla elevers rätt att bli likvärdigt bedömda.

Skolan som har simning som profil. miVida.

Alla elever i Treklangens skola utanför Uppsala kan simma när de börjar i sexan. Skolan satsar på simträning från förskole­klass. Det har gjort skillnad.