Spridda skurar av välfärd. DHR.

I den här skriften berättar tretton personer med nedsatt rörelseförmåga om hur livet påverkas av att få rätt insatser från samhället – och hur vardagen ser ut när stödet brister.

Ful i munnen? Specialpedagogik.

De kämpar mot hedersförtryck. Specialpedagogik.