böcker och skrifter

Bredda mångfalden.
Hur kan museer jobba mer med funktionshinder och funktionsnedsättning? Och hur gör kunskap om funktionshinderhistoria det lättare att ifrågasätta nutida och historiska fördomar. Handboken Bredda mångfalden är skriven för HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Upplandmuseet. Den vänder sig lika mycket till anställda på museer som till personer inom funktionshinderrörelsen.

Spridda skurar av välfärd.
I den här skriften berättar tretton personer med nedsatt rörelseförmåga om hur livet påverkas av att få rätt insatser från samhället – och hur vardagen ser ut när stödet brister.

Kraft Initiativ Motstånd 2011.
En skrift om funktionshinderpolitiska händelser under året som gick. Debatt och beslut – men också en berättelse om livsvillkoren för många människor. Skriven för förbundet DHR.

Jodå. Tillgänglighet lönar sig.
Tidigare LO-ekonomen Dan Andersson har räknat på vinsterna med att öka tillgängligheten i samhället. Det här är en populärversion av kärnan i hans beräkningar. Skriven för förbund inom funktionshinderrörelsen.

Brukarmedverkan, ett nytt sätt att arbeta.
I Boden coachar läkarna sina patienter via e-post och videomöten. I Stockholm fylls det stora kvalitetsregistret för reumatism på med information som patienterna själva  rapporterar in. Två bilder av hur sjukvården utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Som samtidigt ökar brukarnas makt och inflytande. Läs mer i reportageboken som är utgiven hos Sveriges kommuner och landsting.

Från forskningsobjekt till medaktör.
En intervjubok med forskare och dem som forskningen berör. Om ökat samarbete som ger bättre forskning och ställer nya frågor – som kan vara nog så kontroversiellt. Skriven tillsammans med journalisten Erika Nydahl för Handikappförbunden.