Inledning

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Avvecklingen diskuterades under flera år i styrelsen och i förbunden som ingick i stiftelsen. Stiftelsens medel kunde användas relativt flexibelt vilket var en uppskattad möjlighet. Men det innebar också en besvärande oklarhet eftersom förbunden har egna fonder idag, och ingår i olika samarbeten. I detta läge var det ett enigt beslut att avveckla stiftelsen Fokus.

Vi har bett journalisten Erika Wermeling att göra några nedslag i stiftelsens historia och göra kopplingar till hur det ser ut idag.

Karin Månsson, Neuroförbundet, ordförande i stiftelsen Fokus 2008-2014