”Skolorna missar elever med grav språkstörning”. Specialpedagogik.

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.