Krönika: Vi lär oss att hantera andras osäkerhet. Publikt.

Trappan upp till skolans mattesal är brantare än jag trodde. Nästan uppe tar jag tag i metallspjälorna under räcket och liksom drar mig upp den sista biten. Jag kommer i fatt matematikläraren som jag snart ska intervjua.

Krönika: Myndighetens taskiga taktik. Funktionshinderpolitik.

Det är en ständig förhandling att vara beroende av andra. Bedömningssamtalet är en förhandling om den jag är och den jag vill fortsätta att vara i ytterligare något eller några år till. Vad jag kan, vad jag inte kan, hur mycket jag måste berätta. Det kan vara en förhandling om att ens sätta ord på vem jag skulle vara om jag fick det jag behövde.

Läs hela krönikan i Funktionshinderpolitik

Epokgörande tillgänglighet och ifrågasatt välgörenhet – ett stycke historia

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Fyra artiklar gör nedslag i stiftelsens historia och kopplar den till nutid.  Texterna skildrar livet med funktionsnedsättning på 1960- och 70-talen, samhällets vilja att ge fler möjlighet till utbildning och att flytta hemifrån och funktionshinderrörelsens inställning till välgörenhet.

Texterna är skrivna av Erika Wermeling 2015.

Inledning: Karin Månsson, Neuroförbundet

Stiftelsen Fokus och Röda fjädern-insamlingen

Margaretha bodde i det första Fokushuset

Stiftelsen Fokus i funktionshinderrörelsens händer

Så är det idag

Slutord: Ken Gammelgård, DHR