Hinder har blivit lagbrott. Specialpedagogik.

Bristande tillgänglighet räknas som diskriminering från årsskiftet. Det tydliggör rättigheterna för elever med funktionsnedsättning. Men frågan är vilken effekt den nya lagen får.

Får mer tyngd. Specialpedagogik.

Diskrimineringslagen ger specialpedagoger mer tyngd bakom orden. Det tror specialpedagogerna Gunilla Strandberg och Aleksi Wisth som båda arbetar i Danderyds kommun.

Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Chef & Ledarskap.

Bristande tillgänglighet för elever med funktions­nedsättning räknas från årsskiftet som diskriminering. Både lokaler och pedagogik påverkas, tror DO.