Temanummer: Bedömning för alla. Specialpedagogik.

Elever har rätt att få visa sina kunskaper på många olika sätt. Ändå förstoras betydelsen av vissa moment, som nationella prov. Läs om rektorn som trotsar provreglerna. Möt lärarna i särskolan som gör målen konkreta. Och lär dig att pysa rätt.

Läs artiklarna i tidningen Specialpedagogiks temanummer om alla elevers rätt att bli likvärdigt bedömda.

De kämpar mot hedersförtryck. Specialpedagogik.

Strid om tillgängligheten på Uppsala universitet. Svensk handikapptidskrift.

Snart tas första spadtaget för att göra Uppsala universitet mer tillgängligt. Fastighetsägaren Akademiska hus har gett klartecken. Men med Statens fastighetsverk har universitetet haft större svårigheter.