”Skolorna missar elever med grav språkstörning”. Specialpedagogik.

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.

Hinder har blivit lagbrott. Specialpedagogik.

Bristande tillgänglighet räknas som diskriminering från årsskiftet. Det tydliggör rättigheterna för elever med funktionsnedsättning. Men frågan är vilken effekt den nya lagen får.

Får mer tyngd. Specialpedagogik.

Diskrimineringslagen ger specialpedagoger mer tyngd bakom orden. Det tror specialpedagogerna Gunilla Strandberg och Aleksi Wisth som båda arbetar i Danderyds kommun.