Epokgörande tillgänglighet och ifrågasatt välgörenhet – ett stycke historia

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Fyra artiklar gör nedslag i stiftelsens historia och kopplar den till nutid.  Texterna skildrar livet med funktionsnedsättning på 1960- och 70-talen, samhällets vilja att ge fler möjlighet till utbildning och att flytta hemifrån och funktionshinderrörelsens inställning till välgörenhet.

Texterna är skrivna av Erika Wermeling 2015.

Inledning: Karin Månsson, Neuroförbundet

Stiftelsen Fokus och Röda fjädern-insamlingen

Margaretha bodde i det första Fokushuset

Stiftelsen Fokus i funktionshinderrörelsens händer

Så är det idag

Slutord: Ken Gammelgård, DHR