Epokgörande tillgänglighet och ifrågasatt välgörenhet – ett stycke historia

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Stiftelsen Fokus bad mig att göra några nedslag i stiftelsens historia och koppla dem till nutid. Det blev fyra artiklar som skildrar livet med funktionsnedsättning på 1960- och 70-talen. Om samhällets vilja att ge fler möjlighet både till utbildning och att flytta hemifrån. Och funktionshinderrörelsens inställning till välgörenhet.

Följ länken till texterna.