Bredda mångfalden – handbok för museer och funktionshinderrörelse

Bredda mångfalden är en handbok om att arbeta med funktionshinder och funktionsnedsättning på museer. Handboken berättar om olika sidor av att leva med funktionsnedsättning och om museernas utmaningar för att göra det till en del av sin verksamhet. Dessutom om hur kunskap om funktionshinderhistoria gör det lättare att ifrågasätta nutida och historiska fördomar.

Bredda mångfalden ger handfasta råd och tips. Den vänder sig lika mycket till anställda på museer som till personer inom funktionshinderrörelsen.

Bredda mångfalden är skriven för HandikappHistoriska Föreningen och Stiftelsen Upplandmuseet.

Länk till handboken som digitaltidning

Som pdf: Bredda mångfalden

Spridda skurar av välfärd. DHR.

I den här skriften berättar tretton personer med nedsatt rörelseförmåga om hur livet påverkas av att få rätt insatser från samhället – och hur vardagen ser ut när stödet brister.

Mot alla odds väcker debatten på nytt. Svensk handikapptidskrift.

På tisdag startar andra säsongen av Mot alla odds. Första omgången möttes av både skarp ­kritik och höga tittarsiffror. Men vad handlade programmet egentligen om – funktionshinder, hjältar eller offer?
SVT ändrar ingenting i årets upplaga.