Holländska lärare ska upp på pidestal. Skolvärlden.

Den holländska lärarutbildningen är inte så populär. Kvaliteten ifrågasätts. Många av lärarna i Holland är obehöriga. Nu vill regeringen stärka lärarnas självkänsla och ansvar. En ny lag ska få fart på såväl kompetensutveckling som lärarutbildning. Och vägen till legitimation har öppnats.

Kan lärare och forskare gå varandra till mötes? Skolvärlden.

Om lärare hade bättre koll på forskning, skulle det inte vara så många frälsningsläror i skolan. Broarna mellan forskare och lärare behöver bli fler.