”Skolorna missar elever med grav språkstörning”. Specialpedagogik.

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.

Här får språket ta tid. Specialpedagogik.

Fotosyntes är svårt att förstå. Men också ord som påverka och jämföra. På Vallen lär sig elever med grav språkstörning strategier för att göra kunskapen till sin egen.

Temanummer: Bedömning för alla. Specialpedagogik.

Elever har rätt att få visa sina kunskaper på många olika sätt. Ändå förstoras betydelsen av vissa moment, som nationella prov. Läs om rektorn som trotsar provreglerna. Möt lärarna i särskolan som gör målen konkreta. Och lär dig att pysa rätt.

Läs artiklarna i tidningen Specialpedagogiks temanummer om alla elevers rätt att bli likvärdigt bedömda.