Kim vill ge frihet på hjul åt alla. Hem & hyra.

Det är bäst om man tänker till från början, säger Kim Lindholm. I hans bostadsområde ska det bli lättare att ta sig fram med rullstol och barnvagn.

Vägrad jobb på grund av synskada. ST press.

Synskadade Marie-Louise Jungelin fick inte jobbet på Försäkringskassan. Som orsak angavs det interna datorsystemet. I höst prövas ärendet i Arbetsdomstolen.