Här får språket ta tid. Specialpedagogik.

Fotosyntes är svårt att förstå. Men också ord som påverka och jämföra. På Vallen lär sig elever med grav språkstörning strategier för att göra kunskapen till sin egen.