Checklistor och bilder ger stöd i Danderyd. Chef & Ledarskap.

Börja granska tillgängligheten – och ta höjd för elevernas behov. I Danderyd har kommunen tagit helhetsgrepp om tillgängligheten.

Hellre pragmatisk än gnällig. Specialpedagogik.

Det är bättre att anpassa sig än att fokusera på det som inte fungerar. Sådan var Björn Häll Kellermans inställning i skolan, där han var ensam om att ha en rörelsenedsättning. I dag är han biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm.

Spridda skurar av välfärd. DHR.

I den här skriften berättar tretton personer med nedsatt rörelseförmåga om hur livet påverkas av att få rätt insatser från samhället – och hur vardagen ser ut när stödet brister.