Checklistor och bilder ger stöd i Danderyd. Chef & Ledarskap.

Börja granska tillgängligheten – och ta höjd för elevernas behov. I Danderyd har kommunen tagit helhetsgrepp om tillgängligheten.