Spridda skurar av välfärd. DHR.

I den här skriften berättar tretton personer med nedsatt rörelseförmåga om hur livet påverkas av att få rätt insatser från samhället – och hur vardagen ser ut när stödet brister.

De kämpar mot hedersförtryck. Specialpedagogik.

Gravid mot alla odds. Vi föräldrar.

Therese, Imane och Susanne. Tre småbarnsmammor vars funktionsnedsättningar krävde viss planering under graviditeten.