Gravid mot alla odds. Vi föräldrar.

Therese, Imane och Susanne. Tre småbarnsmammor vars funktionsnedsättningar krävde viss planering under graviditeten.