Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Chef & Ledarskap.

Bristande tillgänglighet för elever med funktions­nedsättning räknas från årsskiftet som diskriminering. Både lokaler och pedagogik påverkas, tror DO.

Checklistor och bilder ger stöd i Danderyd. Chef & Ledarskap.

Börja granska tillgängligheten – och ta höjd för elevernas behov. I Danderyd har kommunen tagit helhetsgrepp om tillgängligheten.

Hellre pragmatisk än gnällig. Specialpedagogik.

Det är bättre att anpassa sig än att fokusera på det som inte fungerar. Sådan var Björn Häll Kellermans inställning i skolan, där han var ensam om att ha en rörelsenedsättning. I dag är han biträdande borgarrådssekreterare i Stockholm.