Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Chef & Ledarskap.

Bristande tillgänglighet för elever med funktions­nedsättning räknas från årsskiftet som diskriminering. Både lokaler och pedagogik påverkas, tror DO.