Får mer tyngd. Specialpedagogik.

Diskrimineringslagen ger specialpedagoger mer tyngd bakom orden. Det tror specialpedagogerna Gunilla Strandberg och Aleksi Wisth som båda arbetar i Danderyds kommun.

Skärpning i lagen stärker elevers rätt till tillgänglighet. Chef & Ledarskap.

Bristande tillgänglighet för elever med funktions­nedsättning räknas från årsskiftet som diskriminering. Både lokaler och pedagogik påverkas, tror DO.

Checklistor och bilder ger stöd i Danderyd. Chef & Ledarskap.

Börja granska tillgängligheten – och ta höjd för elevernas behov. I Danderyd har kommunen tagit helhetsgrepp om tillgängligheten.