Temanummer: Bedömning för alla. Specialpedagogik.

Elever har rätt att få visa sina kunskaper på många olika sätt. Ändå förstoras betydelsen av vissa moment, som nationella prov. Läs om rektorn som trotsar provreglerna. Möt lärarna i särskolan som gör målen konkreta. Och lär dig att pysa rätt.

Läs artiklarna i tidningen Specialpedagogiks temanummer om alla elevers rätt att bli likvärdigt bedömda.

Skolan som har simning som profil. miVida.

Alla elever i Treklangens skola utanför Uppsala kan simma när de börjar i sexan. Skolan satsar på simträning från förskole­klass. Det har gjort skillnad.

Hinder har blivit lagbrott. Specialpedagogik.

Bristande tillgänglighet räknas som diskriminering från årsskiftet. Det tydliggör rättigheterna för elever med funktionsnedsättning. Men frågan är vilken effekt den nya lagen får.