Statskontoret sågar handikappolitiken. ST press.

Oklar styrning har sinkat handikappolitiken, enligt en rapport från Statskontoret. Gör Handisams uppdrag tydligare eller lägg ned myndigheten, föreslår Statskontoret. 

Rapporter om tillgänglighet hölls hemliga. Svensk handikapptidskrift.

Tillgängligheten granskas i knappt hälften av lokalerna där det hålls möten under Sveriges EU-ordförandeskap. Men rapporterna är inte offentliga.

Tillgänglighet honnörsord när Sverige tar ordförandeklubban. Svensk handikapptidskrift.

Tillgänglighet är ett av flera teman när Sverige är ordförande för EU i höst. Men vad tillgänglighet betyder tog arrangörerna reda på först när nästan alla lokaler var bokade.