De vill bli av med handikapp. Språk.

Socialstyrelsen vill att ordet handikapp ska försvinna. Andra tycker det är ett folkbildande ord.