Hjärtats advokat. Chef & Ledarskap.

Han har erfarenhet av att vara både mobbad och mobbare. Det har präglat Lars Arrhenius yrkesval. Som generalsekreterare i Friends ska han nu sprida arbetet mot kränkande behandling utomlands.

”Skolorna missar elever med grav språkstörning”. Specialpedagogik.

En ny sorts undervisningsmiljöer och regionala kunskapscenter. Det föreslår Jan Sydhoff i en kommande utredning om språkstörning.

Här får språket ta tid. Specialpedagogik.

Fotosyntes är svårt att förstå. Men också ord som påverka och jämföra. På Vallen lär sig elever med grav språkstörning strategier för att göra kunskapen till sin egen.