Mentor – populär bristvara. Skolvärlden.

Bara ungefär hälften av de nyexaminerade lärarna får mentorer under sitt första år i yrket, visar en undersökning som Skolvärlden gjort. De flesta som haft mentor är nöjda med hur det fungerat.

Dyslexi – finns lösningen i ett provrör? Skolvärlden.

– Jag tror att man kan medicinera dyslexi om 15–20 år, säger forskaren Juha Kere. Han har just hittat en femte gen som är inblandad när dyslexi uppstår. Forskningen om gener och dyslexi är på frammarsch. Biologer och pedagoger samsas om forskningspengar.