Kraft Initiativ Motstånd 2011. DHR.

En skrift om funktionshinderpolitiska händelser under året som gick. Debatt och beslut – men också en berättelse om livsvillkoren för många människor.

Han utforskar funktionshindermarknaden. Svensk handikapptidskrift.

Marknadskrafterna talar för att storföretagen blir bättre på tillgänglighet, bara de förstår vad de har att vinna, menar New York-baserade analytikern Rich Donovan.

Plan kan ge funktionshindrade arbete. ST press.

Sysselsättningen bland personer med funktionshinder ska öka. Arbete utpekas som centralt i den nya femårsstrategin för politiken gentemot funktionshindrade.