Kraft Initiativ Motstånd 2011. DHR.

En skrift om funktionshinderpolitiska händelser under året som gick. Debatt och beslut – men också en berättelse om livsvillkoren för många människor.

Tillgänglighet – ett socialt ansvar. Svensk handikapptidskrift.

Ökad tillgänglighet är en del av företagens sociala ansvar, enligt en färsk internationell standard.