AD: Synskadad diskriminerades inte. ST press.

Försäkringskassan diskriminerade inte synskadade Marie-Louise Jungelin när hon nekades jobb som utredare. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast.

”Idag är jag tacksam för min diagnos”. Handelsnytt.

För ett år sedan fick Alexandra Kronqvist sitt första fasta jobb, på Ung vänster i Malmö. Men vägen dit har varit lång. Alexandra har adhd och har fått lära sig att ha struktur och fungera i grupp.

Vägrad jobb på grund av synskada. ST press.

Synskadade Marie-Louise Jungelin fick inte jobbet på Försäkringskassan. Som orsak angavs det interna datorsystemet. I höst prövas ärendet i Arbetsdomstolen.