Kraft Initiativ Motstånd 2011. DHR.

En skrift om funktionshinderpolitiska händelser under året som gick. Debatt och beslut – men också en berättelse om livsvillkoren för många människor.

Han utforskar funktionshindermarknaden. Svensk handikapptidskrift.

Marknadskrafterna talar för att storföretagen blir bättre på tillgänglighet, bara de förstår vad de har att vinna, menar New York-baserade analytikern Rich Donovan.

Han övervakar FN-konventionen. Svensk handikapptidskrift.

Sverige har mycket kvar att göra innan landet lever upp till kraven i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, anser Stig Langvad från Danmark.