Funkis – ett nytt handikapp? Svensk handikapptidskrift.

Funkis och person med funktionsnedsättning, är det synonyma begrepp eller har de olika innebörd? Om det är meningarna delade.