En skola för nästan alla. Specialpedagogik.

Ger skolan verkligen ger alla elever likvärdig utbildning? I avhandlingen En skola för alla – gäller det alla? försöker forskaren Ulla Gadler förstå vad som händer med grundtankarna i skollagen och läroplanerna när de blir till verklighet.