Han utforskar funktionshindermarknaden. Svensk handikapptidskrift.

Marknadskrafterna talar för att storföretagen blir bättre på tillgänglighet, bara de förstår vad de har att vinna, menar New York-baserade analytikern Rich Donovan.

Alla barn ska med. Skolledaren.

Drygt en procent av Sveriges elever går i särskilda undervisningsgrupper, visar siffror från Skolverket. Med nya instrument vill verket på sikt få en bild av elevernas resultat. Och i Alingsås blev flexibla grupper i olika storlekar en nyckel till framgång.

Funkis – ett nytt handikapp? Svensk handikapptidskrift.

Funkis och person med funktionsnedsättning, är det synonyma begrepp eller har de olika innebörd? Om det är meningarna delade.