Mentor – populär bristvara. Skolvärlden.

Bara ungefär hälften av de nyexaminerade lärarna får mentorer under sitt första år i yrket, visar en undersökning som Skolvärlden gjort. De flesta som haft mentor är nöjda med hur det fungerat.