”Skolledare ska utbildas i mentorskap”. Skolledaren.

Ge skolledarna utbildning i mentorskap. Gör något bra av det uppskjutna kravet på lärarlegitimation, tycker forskaren Ulla Lindgren.

”Alla ska komma in på lärarutbildningen – men alla ska inte komma ut”. Skolvärlden.

Lärarutbildningarna måste få extrapengar när statsbidraget till högskolorna görs om, anser högskoleverkets chef Anders Flodström. Kvaliteten ska styra hur stort bidraget blir. Det kan få stora konsekvenser för lärarutbildningarna.

Enköpingslärare kritiska till tidigare betyg. Skolvärlden.

Betyg från sexan, nationella prov i trean, fler och tydligare nationella mål. Elevernas kunskap ska kontrolleras mer. Skolvärlden frågade lärare i trean, sexan och nian på Bergvretenskolan i Enköping hur det förändrar deras arbete.