Krönika: Vi lär oss att hantera andras osäkerhet. Publikt.

Trappan upp till skolans mattesal är brantare än jag trodde. Nästan uppe tar jag tag i metallspjälorna under räcket och liksom drar mig upp den sista biten. Jag kommer i fatt matematikläraren som jag snart ska intervjua.

Epokgörande tillgänglighet och ifrågasatt välgörenhet – ett stycke historia

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Stiftelsen Fokus bad mig att göra några nedslag i stiftelsens historia och koppla dem till nutid. Det blev fyra artiklar som skildrar livet med funktionsnedsättning på 1960- och 70-talen. Om samhällets vilja att ge fler möjlighet både till utbildning och att flytta hemifrån. Och funktionshinderrörelsens inställning till välgörenhet.

Följ länken till texterna.

Stiftelsen Fokus

Inledning: Karin Månsson, Neuroförbundet

Stiftelsen Fokus och Röda fjädern-insamlingen

Margaretha bodde i det första Fokushuset

Stiftelsen Fokus i funktionshinderrörelsens händer

Så är det idag

Slutord: Ken Gammelgård, DHR