Krönika: Vi lär oss att hantera andras osäkerhet. Publikt.

Trappan upp till skolans mattesal är brantare än jag trodde. Nästan uppe tar jag tag i metallspjälorna under räcket och liksom drar mig upp den sista biten. Jag kommer i fatt matematikläraren som jag snart ska intervjua.

Epokgörande tillgänglighet och ifrågasatt välgörenhet – ett stycke historia

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Fyra artiklar gör nedslag i stiftelsens historia och kopplar den till nutid.  Texterna skildrar livet med funktionsnedsättning på 1960- och 70-talen, samhällets vilja att ge fler möjlighet till utbildning och att flytta hemifrån och funktionshinderrörelsens inställning till välgörenhet.

Texterna är skrivna av Erika Wermeling 2015.

Inledning: Karin Månsson, Neuroförbundet

Stiftelsen Fokus och Röda fjädern-insamlingen

Margaretha bodde i det första Fokushuset

Stiftelsen Fokus i funktionshinderrörelsens händer

Så är det idag

Slutord: Ken Gammelgård, DHR

Inledning

Stiftelsen Fokus avvecklades i december 2014. Röda fjädern-insamlingen och Fokushusen som byggdes med insamlade medel har haft en epokgörande betydelse samtidigt som insamling och välgörenhet debatterats och ifrågasatts.

Avvecklingen diskuterades under flera år i styrelsen och i förbunden som ingick i stiftelsen. Stiftelsens medel kunde användas relativt flexibelt vilket var en uppskattad möjlighet. Men det innebar också en besvärande oklarhet eftersom förbunden har egna fonder idag, och ingår i olika samarbeten. I detta läge var det ett enigt beslut att avveckla stiftelsen Fokus.

Vi har bett journalisten Erika Wermeling att göra några nedslag i stiftelsens historia och göra kopplingar till hur det ser ut idag.

Karin Månsson, Neuroförbundet, ordförande i stiftelsen Fokus 2008-2014