De vill öka kunskapen om sex och rörelsehinder. Svensk handikapptidskrift.

Sexklubbar och prostitution. Det finns en hel del vulgärargument när det kommer till sex och funktionshinder. Med ökad kunskap skulle habiliteringen kunna hjälpa människor att stärka sin sexuella identitet. Om det nu är habiliteringens uppgift?