Dags att bygga broar. Skolledaren.

Många skolledare som Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet, träffar har en alltför diffus idé om hur skolutveckling går till.
– De har idéer på olika områden, men ofta svårt att bygga ihop dem till en helhet som kan vägleda dem, säger han.