AD: Synskadad diskriminerades inte. ST press.

Försäkringskassan diskriminerade inte synskadade Marie-Louise Jungelin när hon nekades jobb som utredare. Det slår Arbetsdomstolen, AD, fast.

Svenskt bistånd saknar kunskap om funktionsnedsättning. Svensk handikapptidskrift.

Ingen strategi, dålig samordning och låg kunskap om funktionsnedsättningar bland Sidas anställda. En ny kartläggning visar på många brister. 

Rapporter om tillgänglighet hölls hemliga. Svensk handikapptidskrift.

Tillgängligheten granskas i knappt hälften av lokalerna där det hålls möten under Sveriges EU-ordförandeskap. Men rapporterna är inte offentliga.