Stiftelsen Fokus

Inledning: Karin Månsson, Neuroförbundet

Stiftelsen Fokus och Röda fjädern-insamlingen

Margaretha bodde i det första Fokushuset

Stiftelsen Fokus i funktionshinderrörelsens händer

Så är det idag

Slutord: Ken Gammelgård, DHR